ul.Parkowa 6
28-200 Staszów
świętokrzyskie
sekretariat@cis.staszow.pl
(015) 864-38-02
(015) 864-38-02

Zatrudnienie wspierane.

Zatrudnienie wspierane otwiera przed pracodawcami szansę na pozyskanie niewielkim kosztem solidnego, oddanego i doświadczonego pracownika.

W centrum uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez praktykę zawodową (realizacje konkretnych zleceń) oraz zajęcia teoretyczne (z zakresu przepisów BHP, zasad pierwszej pomocy, podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz szkolenia zawodowe). Ponadto uczestnicy biorą udział w zajęciach z zakresu treningu umiejętności społecznych. Dzięki temu wykształcają w sobie cechy pozwalające sprostać wymogom nowoczesnego rynku pracy.

W ramach zajęć w Centrum uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w 4 warsztatach zawodowych:

  • remontowo-porządkowym
  • ogrodniczo-porządkowym
  • opieki nad osobą starszą, chorą i niepełnosprawną
  • krawieckim

Pracodawca, który zatrudni na umowę o pracę osobę kończącą uczestnictwo w zajęciach CIS, przez 12 miesięcy otrzymuje częściową refundację wynagrodzenia w wysokości:

  • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze skałdką na ubezpieczenie społeczne - przez 3 miesiące
  • 80 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne - w kolejnych 3 miesiącach
  • 60 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne - w następnych 6 miesiącach

Refundacji tej dokonuje starosta ze środków Funduszu Pracy, w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku pracodawcy.

24-01-2018, Agnieszka Adwent
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.