ul.Parkowa 6
28-200 Staszów
świętokrzyskie
sekretariat@cis.staszow.pl
(015) 864-38-02
(015) 864-38-02

Jak zostać Uczestnikiem Programu Centrum ?

KROK 1:

Osoba, która spełni wymogi ustawy o zatrudnieniu jest kierowana do CIS na podstawie:

1) własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego

2) wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, ośrodka pomocy społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego

W celu wypełnienia wniosku należy zgłosić się do pracownika socjalnego z Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

KROK 2:

Wniosek, o którym mowa w kroku pierwszym, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społcznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

KROK 3:

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej osoba zainteresowana jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum na okres próbny, który trwa 1 miesiąc.

KROK 4:

Po okresie próbnym Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum i podpisuje z nią Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

Każdy ma szansę zostać uczestnikiem Centrum, je zli tylko wyraża chęć uczestnictwa w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej oraz spełnia wymogi ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

24-01-2018, Agnieszka Adwent
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.