ul.Parkowa 6
28-200 Staszów
świętokrzyskie
sekretariat@cis.staszow.pl
(015) 864-38-02
(015) 864-38-02

Świętokrzyski Superprojekt

Najciekawsze, najbardziej efektywne i najlepiej realizowane projekty, finansowane z dotacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały uhonorowane tytułami „Świętokrzyski Superprojekt”. Podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach autorom zwycięskich projektów nagrody wręczyli marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Zdzisław Wrzałka. Organizatorem konkursu było Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, a patronat nad nim objęła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

- Musimy inwestować w ludzi poprzez edukację, gospodarkę, rynek pracy, a także sferę społeczną. Program Kapitał Ludzki daje nam takie możliwości. Gratuluję autorom nagrodzonych projektów – mówił podczas gali marszałek Adam Jarubas. Podziękował również wszystkim osobom i instytucjom za wysiłek włożony w promocję PO KL, ocenę i realizację projektów, które zaowocowały znakomitymi wynikami naszego województwa we wdrażaniu programu.
Wybór projektów szczególnie wartych uhonorowania nie był prosty, bo wszystkie projekty zgłoszone na konkurs już raz zostały docenione, poprzez przyznanie im dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. - W sumie na konkurs napłynęło 130 zgłoszeń, najwięcej z powiatu kieleckiego, najmniej z powiatów kazimierskiego i jędrzejowskiego. Dominowały projekty o charakterze edukacyjnym oraz z zakresu integracji społecznej – powiedział Krzysztof Szczypiór, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
Podczas gali przyznano aż 13 tytułów „Świętokrzyski Superprojekt” – w tym cztery tytuły dla projektów w ramach każdego z Priorytetów komponentu regionalnego PO KL oraz dziewięć dla projektów realizowanych w wybranych powiatach. Każdy z laureatów otrzymał statuetkę „ Świętokrzyski Superprojekt” oraz prawo używania tytułu.

W kategorii „Świętokrzyskie Superprojekty” w powiatach laureatem „Superprojektu” w powiecie staszowskim zostało Centrum Integracji Społecznej w Staszowie za Projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości” Podziałanie 7.2.1 PO KL „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wśród blisko 100 uczestników projektu były osoby z „trudną historią” - długotrwale bezrobotne, uzależnione - po zakończonej terapii, po pobytach w zakładach karnych. Łączą ich podobne problemy – krótki, mimo wieku, staż pracy, stosunkowo niski poziom wykształcenia, brak doświadczenia, umiejętności i wiary we własne możliwości. Dlatego konieczne było połączenie wsparcia psychologicznego z nauką nowych zawodów- krawca, ogrodnika, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalisty od prac remontowych. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności, pomagając w malowaniu mieszkań osób starszych, szyjąc i sprzedając pościel. Nauczyli się też pracy zespołowej. - Działamy cały czas w grupie, wszystko robimy razem i to nam bardzo pomaga Jak się jest przez tyle lat bezrobotnym, to nie ma się nawet odwagi zapytać o pracę. Teraz wiem, że potrafię, że dam radę – to słowa jednego z uczestników projektu, które najlepiej oddają jego wyjątkową wartość. To wszystko dało efekty – kilkadziesiąt osób nie tylko zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe, ale i motywację do aktywnego poszukiwania pracy. 30% osób, które zakończyły udział w projekcie znalazło zatrudnienie. Nie jest więc przesadą twierdzenie, że nagrodzony projekt dał im wszystkim „drugą szansę”

Statuetkę dla Centrum Integracji społecznej w Staszowie odebrali burmistrz Miasta i Gminy Staszów Andrzej Iskra oraz kierownik Centrum Integracji Społecznej - Aneta Błasińska

24-05-2016, Agnieszka Adwent
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.