ul.Parkowa 6
28-200 Staszów
świętokrzyskie
sekretariat@cis.staszow.pl
(015) 864-38-02
(015) 864-38-02

Konwent CIS/KIS

Ekonomia społeczna – zatrudnienie socjalne

Akty prawne:

Ustawy

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym – kliknij tutaj

Monitoring ustawy

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Członkowie

Dokumenty Konwentu

Deklaracja przystąpienia do Konwentu – kliknij tutaj

Deklaracja powołania Konwentu – kliknij tutaj

Regulamin Konwentu – kliknij tutaj, aneks do regulaminu – kliknij tutaj

Aktualna lista członków – aktualna lista członków, stan na 29.06.2015

Rada programowa

Skład Rady – Skład Rady Programowej IV kadencji

Regulamin pracy Rady Programowej – kliknij tutaj

Kadencja 2014/2016

Protokoły

Protokół 1 – część 1

Protokół 2 – część 1

Protokół 3 – część 1

Protokół 4 – część 1

Protokół 5 – część 1

Protokół 6 – część 1

Kadencja 2013/2014

Protokoły

Protokół 1 – część 1

Protokół 2 – część 1

Protokół 3 – część 1, lista obecności

Sprawozdanie Rady – część 1, prezentacja

Inne

Stanowiska w sprawie projektu „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznego 2020, Nowy Wymiar Aktywnej Integracji” – kliknij tutaj

Pisma do Pani Elżbiety Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (kliknij tutaj) oraz Pana Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia (kliknij tutaj) w sprawie wyjaśnienia kontrowersji wokół interpretacji przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym dotyczących wykorzystywania środków finansowych z gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pismo do Pani Elżbiety Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – stanowisko w sprawie PO Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym 2014-2020 (kliknij tutaj).

Informacje na temat IV Konwentu CIS/KIS (prezentacja – IV Zjazd Konwentu).

IV Konwent CIS/KIS – pismo (kliknij tutaj).

Kadencja 2012/2013

Protokoły

Protokół 1 – część 1

Protokół 2 – część 1

Protokół 3 – część 1

Protokół 4 – część 1

Protokół 5 – część 1

Protokół 6 – część 1, część 2, część 3

Protokół 7 – część 1, część 2, część 3

Sprawozdanie Rady – część 1

Inne

Pismo do MPIPS – kliknij tutaj, załącznik – kliknij tutaj

Biuletyn nr 1 – kliknij tutaj

Stanowisko Konwentu CIS/KIS do założeń projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez samorząd terytorialny – kliknij tutaj

Stanowisko MPiPS w sprawie propozycji Konwentu CIS/KIS do nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz podziękowanie za propozycje do przygotowywanego programu Polityki Senioralnej oraz zaproszenie do dalszych prac – kliknij tutaj

Protokół III Zjazdu – kliknij tutaj

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej do uczestników III Zjazdu Konwentu – kliknij tutaj

List Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej do uczestników III Zjazdu Konwentu – kliknij tutaj

Kadencja 2011/2012

Protokoły – kliknij tutaj

Protokół 1 – część 1, część 2, część 3

Protokół 2 – część 1, część 2, część 3, część 4

Inne

Pismo do CRLZ – kliknij tutaj

Pismo do MPiPS – kliknij tutaj

Pismo od DPP MPiPS – kliknij tutaj

Pismo do DPP MPiPS – kliknij tutaj

Propozycja monitoringu – projekt i pismo

Publikacja „Centra i Kluby Integracji Społecznej – dorobek lat 2004-2011” – kliknij tutaj

Biuletyn nr 1. – kliknij tutaj

Pismo do ministra pracy i polityki socjalnej – kliknij tutaj

24-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.