ul.Parkowa 6
28-200 Staszów
świętokrzyskie
sekretariat@cis.staszow.pl
(015) 864-38-02
(015) 864-38-02

Szansa na aktywną przyszłość

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 738 446,00 zł, wkład własny nie był wymagany.
W ramach projektu do końca września br. objęto wsparciem 79 osób (w tym: 12 Mężczyzn i 67 Kobiet) docelowo planuje się objęcie wsparciem 85 osób, w tym 73 Kobiety.
Grupa docelowa to głównie osoby długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Staszów.

Zorganizowane dla beneficjentów ostatecznych wsparcie ma na celu: naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, jak również naukę zawodu. Zajęcia z reintegracji społecznej prowadzone są między innymi przez psychologa, doradcę zawodowego, prawnika, pracownika socjalnego. Zajęcia z reintegracji zawodowej odbywają się w 4 warsztatach zawodowych tj.: krawieckim ogrodniczo - porządkowym, opieki nad dzieckiem i opieki nad osobą starszą chorą i niepełnosprawną. Zajęcia edukacyjne mają na celu nabycie przez beneficjentów ostatecznych konkretnych umiejętności zawodowych, jak również umiejętności skutecznego i efektywnego poruszania się po rynku pracy. Uczestnicy projektu pod nadzorem instruktorów i specjalistów reintegracji zawodowej oraz opiekunów zakładów pracy odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Nr 3, 4, 8 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.

W celu nauki zawodu w warsztacie ogrodniczo - porządkowym, zakupiono ze środków EFS: 60 mb siatki ogrodowej, 100 pali drewnianych,1750 l torfu, 720 l kory ogrodowej i 163 szt. sadzonek drzewek i krzewów ozdobnych, które uczestnicy projektu wysadzili na terenach rekreacyjnych Zalewu nad Czarną oraz na innych terenach zielonych stanowiących własność Gminy. Nauka zawodu nie tylko przyczyniła się do zwiększenia umiejętności zawodowych uczestników, ale także poprawiła estetykę miasta.
Dwanaście uczestniczek projektu oprócz umiejętności zawodowych zdobytych w jednym z czterech wyżej wymienionych warsztatów, miało także szanse zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe niezbędne w zawodzie sprzedawcy. Spośród 48 osób, które według stanu na koniec września br. zakończyły uczestnictwo w projekcie, ok. 23% podjęło zatrudnienie.
Oprócz działań społeczno - zawodowych prowadzone są także w ramach projektu działania o charakterze integracyjnym. Zorganizowane w ramach projektu wycieczki integracyjne do teatru i w góry, były elementem programu wyrównującego szanse osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z osobami nie podlegającymi wykluczeniu.
W czasie zorganizowanej w terminie 27-29 września 2013 r. wycieczki do Poronina, uczestnicy projektu mieli możliwość wyjść szlakiem pod Czarny Staw Gąsienicowy, Rusinową Polanę, zdobyć Gęsią Szyję (1489 m.n.p.m.), a także zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Zorganizowana w kwietniu br. wycieczka do teatru w Krakowie była połączona z elementami edukacyjnymi związanymi z poznaniem historii Miasta Krakowa. W kolejnym okresie realizacji projektu będą prowadzone działania o charakterze społeczno - awodowym i integracyjnym.
W marcu 2014 r. planujemy zorganizować kolejny kurs sprzedawcy połączony z obsługą kas fiskalnych oraz wyjazd integracyjny do teatru.

24-01-2016
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.